Menu


Rada Rodziców

 w roku szkolnym 2015/2016


Daria Ludowska – Suchodolska  - przewodnicząca

Aleksandra Laskowska – wc-przewodnicząca

Jolanta Kulling   - sekretarz

Członkowie:

Magdalena Michalak

Elwira Owczarek

Mariola Sośnicka

Tatiana Marocka

Katarzyna Linda

Konrad Seredyński

 


Rada Rodziców spotyka się regularnie co dwa miesiące (IX, XI/XII, I, III, IV/V) oraz w sytuacjach wynikających z dodatkowych zadań i potrzeb szkoły.

 


 

Copyright Elżbieta Jasiak