Menu


BAZA SZKOŁY


Naszym priorytetem zawsze i wszędzie jest
  DZIECKO
zgodnie ze słowami Janusza Korczaka:


 „Dziecko chce być dobre.
Jeśli nie umie – naucz.
Jeśli nie wie – wytłumacz.
Jeśli nie może – pomóż”!Dzieci z oddziału przedszkolnego mogą liczyć w naszej szkole na komfortowe warunki:
  • kolorowa sala zajęć w osobnym budynku, wyposażona w pełny węzeł sanitarny,

  • ciekawe pomoce dydaktyczne, gry i zabawki kształtujące wyobraźnię i różnego typu percepcje,

  • nowoczesny i bezpieczny plac zabaw pozyskany z Programu „Radosna Szkoła”,  • smaczne posiłki i opieka w świetlicy szkolnej,

  • opieka specjalistów: pedagoga, psychologa i logopedy.

 

 

Nasza szkoła wyposażona jest ponadto w 6 sal lekcyjnych. Zajęcia prowadzone są w systemie jednozmianowym. Po skończonych zajęciach zapewniana jest opieka w świetlicy do godziny 16.30. Sale są kolorowe, wyposażone w nowoczesny sprzęt - tablice interaktywne, laptopy nauczycielskie oraz projektory multimedialne. Zajęcia komputerowe prowadzone są w nowoczesnej pracowni  komputerowej wyposażonej w 20 stanowisk uczniowskich,  tablicę interaktywną, projektor, drukarki. Ponadto uczniowie od września 2012r. mogą korzystać z laptopów uczniowskich, które otrzymaliśmy z programu Cyfrowa Szkoła.

 

SALA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO
SALE KLAS I-III
 


SALA JĘZYKA POLSKIEGO


PRACOWNIA PRZYRODNICZA

PRACOWNIA KOMPUTEROWA

PRACOWNIA MATEMATYCZNO-TECHNICZNA

STOŁÓWKA SZKOLNA/ŚWIETLICA


Copyright Elżbieta Jasiak